Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράζετε δύο (2) ημερών από την ημερομηνία που θα τα παραλάβετε. Στην περίπτωση αυτή το κόστος επιστροφής των προϊόντων είναι δικό σας.

Τα προϊόντα επιστρέφονται σε 2 ημέρες.

 Παρακαλώ σημειώστε ότι επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον:

-Επικοινωνήσετε τηλεφωνικά για να δηλώσετε την επιστροφή.

-Το προϊόν δεν έχει φορεθεί περαιτέρω της δοκιμής.

-Πρέπει να επιστραφούν όλα τα συνοδευτικά του προϊόντος, όπως το κουτί και η απόδειξη αγοράς, καθώς όλα τα παραπάνω αποτελούν μέρος τους προϊόντος. Εάν το προϊόν συνοδεύεται από δώρο, θα πρέπει να επιστραφεί μαζί με το προϊόν.

-Tα έξοδα αποστολής είναι πληρωμένα από εσάς.

-Παρακαλώ φροντίστε η συσκευασία της αποστολής να είναι ασφαλής έτσι ώστε να μην προκληθεί κάποια φθορά κατά την μεταφορά του.

Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρία δεν φέρει την ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του προϊόντος κατά τη μεταφορά της επιστροφής.

Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχών βλάβες και φθορές των προϊόντων μετά την χρήση τους και σε καμιά περίπτωση δεν υποχρεούται σε αντικατάσταση.